นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 24 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

http://chiangrai.labour.go.th/
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637594337565024548.pdf

Loading

สถานที่