นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
รับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 14-20 ตุลาคม 2564

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/phayao_th/14dcfe4b43d5f8bad32f9576522361d4.pdf

จังหวัดพะเยา เลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

Loading

สถานที่