นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.กาฬสินธุ์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637600412430746083.pdf

Loading

สถานที่