นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 6 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 25641 กรกฎาคม 2564

http://khonkaen.labour.go.th/2015-12-03-04-55-08/34-สมัครงานราชการ
http://khonkaen.labour.go.th/attachments/article/635/ประกาศรับสมัคร.pdf
http://khonkaen.labour.go.th/attachments/article/635/ใบสมัครพนักงานราชการ.pdf

Loading

สถานที่