นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18000 บาท
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันที่ 23 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

http://lampang.labour.go.th/attachments/article/265/รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจตำหน่งนักวิชาการแรงงาน.pdf
http://lampang.labour.go.th/2017-06-16-08-23-50/265-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ-ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

Loading

สถานที่