นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดลพบุรี
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ลพบุรี)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http:/lopburi.labour.go.th
http://lopburi.labour.go.th/attachments/article/620/1378.pdf
http://lopburi.labour.go.th/attachments/article/620/1379.pdf

Loading

สถานที่