นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 3 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 23 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

http://maehongson.labour.go.th
http://maehongson.labour.go.th/attachments/article/388/20210616105020246.pdf

Loading

สถานที่