นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 22 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

http://mahasarakham.labour.go.th/attachments/article/891/ประกาศรับสมัคร.pdf
ประกาศ

Loading

สถานที่