นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 4 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 24 มิถุนายน 2564 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

http://nakhonnayok.labour.go.th/
http://nakhonnayok.labour.go.th/attachments/article/643/ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ.pdf
http://nakhonnayok.labour.go.th/attachments/article/643/5.ใบสมัครพนักงานราชการ.pdf

Loading

สถานที่