นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดนครปฐม
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.นครปฐม)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http:/nakhonpathom.labour.go.th
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637598940214510131.pdf

Loading

สถานที่