นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 8 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 22-28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

http://nakhonratchasima.labour.go.th/
ประกาศ-1
ประกาศ-2
ประกาศ-3
ประกาศ-4
ประกาศ-5

Loading

สถานที่