นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันที่ 22 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

http://nonthaburi.labour.go.th/2015-12-03-04-55-08/308-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
http://nonthaburi.labour.go.th/

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจัหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-5800716-8 โทรสาร 02-5800716-8 ต่อ 21

Loading

สถานที่