นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ปทุมธานี)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันที่ 23 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

http:/pathumthani.labour.go.th
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637598721014752622.pdf

Loading

สถานที่