นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2564

http://phangnga.labour.go.th/attachments/article/42/ประกาศรับสมัคร.PDF

Loading

สถานที่