นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดพิจิตร
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.พิจิตร)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http://phichit.labour.go.th
http://phichit.labour.go.th/attachments/article/1066/ประกาศ.PDF

Loading

สถานที่