นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดระยอง
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ระยอง)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 7 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http:/rayong.labour.go.th
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637599521571641857.pdf

Loading

สถานที่