นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 อัตรา
เปิดรับสมัคร : 28 มิถุนายน พ.ศ. 25642 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http://roiet.labour.go.th/th/
ประกาศ

Loading

สถานที่