นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 4 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564

http://sakaeo.labour.go.th/
http://sakaeo.labour.go.th/attachments/article/297/doc01807620210616102504.pdf

Loading

สถานที่