นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดสกลนคร

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.สกลนคร)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http:/sakonnakhon.labour.go.th
http://sakonnakhon.labour.go.th/attachments/article/482/01_ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ%20(เฉพาะกิจ).pdf

Loading

สถานที่