นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.สมุทรปราการ)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 7 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http://samutprakan.labour.go.th
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637596304900849721.pdf

Loading

สถานที่