นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.สุพรรณบุรี)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http:/suphanburi.labour.go.th
ประกาศ

Loading

สถานที่