นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 7 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2564

http://suratthani.labour.go.th/
http://suratthani.labour.go.th/attachments/article/0/ประกาศรับสมัคร%20นว.7ตำแหน่ง.pdf

Loading

สถานที่