นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 25641 กรกฎาคม 2564

http://surin.labour.go.th/
http://surin.labour.go.th/attachments/article/230/ประกาศรับสมัครพรก.%20เฉพาะกิจ%2064.pdf

Loading

สถานที่