นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1-8 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

http://trat.labour.go.th/
https://drive.google.com/drive/folders/11RGQIJFN7rC7zzM2HkCtY0GO230nBAuO

Loading

สถานที่