นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 6 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

http://udonthani.labour.go.th/
http://udonthani.labour.go.th/attachments/article/313/ประกาศรับสมัคร.pdf
http://udonthani.labour.go.th/attachments/article/313/ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ.pdf

Loading

สถานที่