นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.อุทัยธานี)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http://uthaithani.labour.go.th/http://uthaithani.labour.go.th/attachments/article/881/SCAN0412.pdf
http://uthaithani.labour.go.th/attachments/article/881/5.ใบสมัครพนักงานราชการ.doc

Loading

สถานที่