นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดยะลา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดยะลา
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.ยะลา)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http:yala.labour.go.th
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637599745163550582.pdf

Loading

สถานที่