นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 3 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 24 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

https://job.ocsc.go.th/images/Job/637594518921947570.pdf

Loading

สถานที่