นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา
1.นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหาร 7 อัตรา
2.นักวิชาการแรงงาน ด้านวิจัย 8 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 7-11 มิถุนายน 2564

https://doe.thaijobjob.com/

คลิกที่ :
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
( เปิดรับสมัครวันที่ 7 มิถุนายน 2564 – 11 มิถุนายน 2564 )

https://file.job.thai.com/prakad/doe2021061/doe2021061_1

Loading

สถานที่