นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15,00016,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันที่ 19 มกราคม8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

https://personnel.labour.go.th/attachments/article/2553/ประกาศรับสมัคร.pdf

Loading

สถานที่