นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พมจ.กาญจนบุรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (จบสังคมสงเคราะห์)
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 20-24 ธันวาคม 2564

http://kanchanaburi.m-society.go.th/?cat=26
https://drive.google.com/file/d/1TUvx0H8lTCra-a0WeGAn05FsJWKshRFZ/view

Loading

สถานที่