นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหา
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัครวันที่ 25-31 สิงหาคม 2564

http://www.mdo.moph.go.th/computer/web51v2/filenewspay/180821044929.pdf
http://www.mdo.moph.go.th

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Loading

สถานที่