นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.ขอนแก่น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

รับสมัคร : ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
📌 สถานที่รับสมัคร : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร : 043 246729 , 043 236621
โทรสาร 043 237986 E-mail : khonkaen@m-society.go.th

http://www.khonkaen.m-society.go.th/ประกาศจังหวัดขอนแก่น-ร-10/
https://drive.google.com/file/d/1Z07XEDUxqEakxIaFw_SihWH8BvnucmId/view

Loading

สถานที่