นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.สมุทรปราการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2565

https://drive.google.com/file/d/1pO3dpMCCm1IdkOf5wM-BW3wu_zkATtuw/view

Loading

สถานที่