นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.แม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

http://maehongson.m-society.go.th/ประกาศ-รับสมัครบุคคลเพ/

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) ชั้น 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์: 0-5361-1261, 0-5361-2205

ใบสมัคร

Loading

สถานที่