นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)

https://smpkhos.go.th/Staff/detail-job.php?uid=190
https://smpkhos.go.th/job/P1907275.pdf

Loading

สถานที่