นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 8-21 กันยายน 2564

http://202.80.234.69/udh.hums/filedoc/070921_180722.pdf

http://202.80.234.69/udh.hums/show_post.php?id=796

โรงพยาบาลอุดรธานี 33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading

สถานที่