นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.บึงกาฬ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 1-10 มิถุนายน 2564

http://buengkan.m-society.go.th/ประกาศรับสมัครงาน/
https://drive.google.com/file/d/1nklQh7gpLCi0zM0LZCC0yFY9Z3Nzdv8D/view

Loading

สถานที่