นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.บุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 16-22 มิถุนายน 2564

http://buriram.m-society.go.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศรับสมัคร.pdf
http://buriram.m-society.go.th/สมัคสอบคัดเลือก/?fbclid=IwAR2fqiYsDVhgkqpph6Dpzkkz0PerUE6AQ-hQzSH5kh5O_wsZMl9k-TeOQ_0

Loading

สถานที่