นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.ชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชัยภูมิ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 19-25 พฤษภาคม 2564

http://chaiyaphum.m-society.go.th/ประกาศจังหวัดชัยภูมิ-เ-5/
https://drive.google.com/file/d/19eqwYMLk9qTIxfVw3_t9f8rwBZxm9rh-/view

Loading

สถานที่