นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.เชียงราย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-21 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

http://www.chiangrai.m-society.go.th/?wpfb_dl=514

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-150153

Loading

สถานที่