นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2564 (ส่วนภูมิภาค)
รับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร 1 อัตรา
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 1 อัตรา
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี 1 อัตรา

https://dcy.go.th/webnew/upload/news/news_th_20211312162816_1.pdf
ประกาศ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Loading

สถานที่