นักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 บาท
รับสมัคร : วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

https://file.job.thai.com/prakad/djop202106/djop202106_1
https://file.job.thai.com/prakad/djop202106/djop202106_4
https://djop.thaijobjob.com/

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
อาคารกระทรวงยุติธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Loading

สถานที่