นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
รับสมัคร 14-20 ธันวาคม 2564

http://110.164.222.68/jvk/download/3122564.pdf
https://www.jvkorat.go.th/th/

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Loading

สถานที่