นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.กาญจนบุรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-18 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

http://kanchanaburi.m-society.go.th/?p=3162
https://drive.google.com/file/d/17Oo4ljL3zSUzk7mNTsLFgX0UGRrnLHwX/view

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. 034-512455

Loading

สถานที่