นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี โรงพยาบาลกลาง

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี โรงพยาบาลกลาง
👨‍🦰👩‍🦰รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ 1 ตำแหน่ง
..
❤คุณสมบัติ
1️⃣ จบปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2️⃣ สามารถทำงานเป็นผลัดได้
3️⃣ มีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
..
📑เอกสาร
1️⃣ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
2️⃣ สำเนาวุฒิการศึกษา
3️⃣ ใบรับรองแพทย์
4️⃣ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
..
😊รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564
✔ สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนฯ
☎️ โทร. 02-220-8000 ต่อ 10810 และ 099-342-2398 ในวันและเวลาราชการ
โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 0-2220-8000

Loading

สถานที่