นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.เลย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
รับสมัครบุคลากรเพื่อจัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร วันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
ผู้ที่สนใจสามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามวันเวลาดังกล่าว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 042-811-293, 042-811-645

https://www.facebook.com/loeisocietynews/
ประกาศ-1
ประกาศ-2
ประกาศ-3
ประกาศ-4

Loading

สถานที่