นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.เลย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
รับสมัครบุคลากรเพื่อจัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร ตั้งแต่ 21 – 30 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

ผู้ที่สนใจสามารถ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามวันเวลาดังกล่าว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 042-811293,042-811645

https://www.facebook.com/loeisocietynews/posts/4278748865517264
http://loei.m-society.go.th/

Loading

สถานที่