นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลลำปาง

โรงพยาบาลลำปาง
รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป มีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
รับสมัคร 8-12 พฤศจิกายน 2564 ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 โรงพยาบาลลำปาง

http://www.lph.go.th/inforlpng/index.php/news/appl/354-1-22
http://www.lph.go.th/inforlpng/images/apply/app-041164-1.pdf

โรงพยาบาลลำปาง เลขที่ 280 ถ. พหลโยธิน ตำบล หัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000

Loading

สถานที่