นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลลำปาง

โรงพยาบาลลำปาง
รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา มีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 25-31 สิงหาคม 2564

http://www.lph.go.th/inforlpng/images/apply/app-200864-1.pdf
http://www.lph.go.th/inforlpng/index.php/news/appl

โรงพยาบาลลำปาง
280 ถ. พหลโยธิน ตำบล หัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000

http://www.lph.go.th/inforlpng/index.php/news/appl/260-2021-06-16-09-58-55

Loading

สถานที่